Nationalmuseums officiella biljettbokningssida

1. Allmänt 

Dessa villkor gäller när du köper elektroniska biljetter via webbplattformen Biljetto (www.biljetto.nationalmuseum.com) som drivs av PositionEtt och administreras av Nationalmuseum. Genom köpet ingår du som kund och Nationalmuseum ett avtal där du förbinder dig att följa dessa allmänna villkor. Avtalet anses bindande när du har bekräftat din biljettbokning och fått dina biljetter e-postade till dig. För detta avtal skall svensk lag tillämpas. 

Nationalmuseum behöver viss personlig information från dig för att du skall kunna köpa en elektronisk biljett. Via köp på Nationalmuseums webbplattform har du därför medgivit till insamling och lagring av den data som krävs.  

Nationalmuseum reserverar sig rätten att ändra köpvillkoren utan att notifiera kunder. Vid ändringar av köpvillkoren gäller de villkor som var aktuella vid kundens beställning.  

 

2. Kontaktinformation

Denna biljettförsäljning bedrivs av Nationalmuseum (organisationsnummer 20100-1108) med kontaktinformation: 

Nationalmuseum, Södra Blasieholmen, 111 48  Stockholm, Sverige 
Telefon (växel): 08-5195 4300 

Har du frågor eller problem med ditt biljettköp kontakta Nationalmuseum på info@nationalmuseum.se (ange namn, e-postadress och fråga). 

 

3. Produkt

Nationalmuseum säljer via denna webbplattform elektroniska biljetter till olika utställningar, visningar, föreläsningar, kurser och andra evenemang arrangerade av Nationalmuseum och dess samarbetspartners.  

Kunden ansvarar för att kontrollera informationen den uppger vid köptillfället då ändringar i efterhand inte är möjligt.  

Köpta elektroniska biljetter får ej säljas vidare. Nationalmuseum reserverar sig rätten att neka inträde till de med biljetter köpta av en tredje part.  

Borttappade elektroniska biljetter ersätts ej.  Detta gäller även för utskrivna elektroniska biljetter.

De elektroniska biljetterna är ej delbara. Elektroniska biljetter som gäller för fler än en person utnyttjas för inträde samtidigt för det antal personer den avser.  

Elektroniska biljetter ska kunna uppvisas för museets personal. Elektroniska biljetter kan uppvisas digitalt eller i utskrivet format. Skadade eller oläsliga utskrivna biljetter medges ej. 

Elektroniska biljetter gäller för det antal personer, datum och evenemang eller utställning de är bokade till. Datum kan ombokas men ej evenemangstyp eller antal personer. Kunden ansvarar för att elektroniska biljetterna avser det evenemang, datum och antal personer hen avser att boka. 


4. Fri entré och reducerade priser

Nationalmuseum erbjuder fri entré för följande besöksgrupper: 

 • Under 20 år 

 • Nationalmusei Vänner 

 • Anställda vid Centralmuseera

 • Press 

 • Auktoriserade Guider 

 • Ledamöter ur Konstakademien 

 • Ledsagarassistenter 

 • Lärare med medföljande klass 

 • Innehavare av SMI-kortet 

 • Innehavare av ICOM/ICOMOS-kortet 

 • Innehavare av Nationalmuseums Honnörskort

Nationalmuseum erbjuder reducerad entré för följande besöksgrupper: 

 • Studenter from 20 år  

 • Pensionärer from 65 år, förtidspensionärer 

För biljetter för reducerat och fritt inträde krävs uppvisande av berättigandebevis, t ex. medlemskort och studentlegitimationKunden ansvarar för att kunna visa upp giltig biljett och berättigandebevis. Nationalmuseum reserverar sig rätten att neka inträde för de som ej kan uppvisa giltig biljett och/eller berättigandebevis. 

 

6. Priser

Biljettpriset varierar beroende på evenemangets art. Inga andra fasta kostnader tillkommer på biljettpriset om annat ej anges.  

Priserna på webbsidan anges i svenska kronor (SEK) och inkluderar moms. Elektroniska biljetter påverkas ej vid eventuella prisförändringar utan då gäller det pris som var aktuellt vid köptillfället 

Kampanjer och erbjudanden på webbsidan kan skilja sig från de som erbjuds på plats i Nationalmuseum 


7. Betalningssätt

Nationalmuseum accepterar kortbetalning med Visa eller MasterCard. Observera att Nationalmuseum inte sparar kortnummer någonstans och att banktransaktionen sköts helt och hållet av tredje part genom säker kryptering via SSL. För mer information beträffande transaktionsförfarandet vänligen se www.payex.se. 


8. Leveranssätt

Den elektroniska biljetten skickas som en PDF-fil tillsammans med bokningsbekräftelsen till den e-postadress som uppgavs vid köptillfället.  


9. Återköp

Med stöd i Konsumentköplagen medges ej återköp av elektroniska biljetter. Återköp medges endast mot uppvisande av sjukintyg. 


10. Inställda evenemang

Nationalmuseum reserverar sig rätten att behöva ställa in evenemang eller att stänga utställningar. I sådana fall, om evenemang ställs in innan aktivitetsdatum, strävar Nationalmuseum att kontakta berörda besökare innan evenemangets starttid. Kunder kontaktas per email, varför det är viktigt att kunden uppger korrekt emailadress vid betalningstillfället. Vid inställda evenemang återköps elektroniska biljetter genom bankåterbetalning och sker normalt inom 14 dagar. 


11. Ombokning

Kunden kan själv boka om sin elektroniska biljettunder fliken “Ombokawww.nationalmuseum.biljetto.com.

Elektroniska biljetter kan ombokas EN gång.  

Ombokning av elektronisk biljett sker via webbsidan och medges fram till evenemangets starttid.  

Observera att ombokning endast är möjligt i mån av tillgängliga platser och datum 

 

12. Datainsamling

Personligdata är information som behövs för att identifiera dig, exempelvis 
namn, adress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc. När du köper elektroniska biljetter ger du Nationalmuseum ditt medgivande att denna data samlas in och behandlas av Nationalmuseum i syfte att kunna genomföra transaktioner samt att kunna kontakta dig vid t ex. inställda evenemang. 

Användardata är personligdata som identifierar användaren samt information om de tjänster som användaren använder sig av på Nationalmuseum. Det kan till exempel vara din IP-adress. Nationalmuseum samlar in data för att det skall vara möjligt för dig att köpa biljetter. 


13. Vidarebefordring av personligdata till tredjepart

Dina personliga data kommer endast att bli skickad till en tredje part för att 
genomföra en nödvändig betalningstransaktion. 


14. Hantering av cookies

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner och gör det möjligt att följa en användares surfande. 

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessioncookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i dindators minne men försvinner när du stänger din webbläsare. 

Denna webbplats använder sessionscookies. Denna tas bort när du stänger av webbläsaren. Ingen personlig information sparas i cookien. 

Du kan i din webbläsares inställningar välja att inte acceptera cookies. Du kan fortfarande besöka denna webbplats men vissa funktioner riskerar inte fungerar som tänkt. 

 

15. Skydd mot spam

Nationalmuseum använder din e-postadress och ditt mobiltelefonnummer för de syften som statueras i villkoren. Nationalmuseum kommer inte att sälja din e-postadress eller mobiltelefonnummer till någon tredje part och kommer att förebygga att din e-postadress skyddas ifrån ”web crawlers” och ”web spiders” till bästa förmåga. Om du tror att din e-post adress har blivit sparad på detta sätt ber vi dig att kontakta Nationalmuseum omgående på info@nationalmuseum.se.