Nationalmuseums officiella biljettbokningssida

1. Allmänt 

Dessa villkor gäller när du köper ”elektroniska biljetter” och ”tilläggsprodukter/tjänster” via webbplattformen (härefter ”webbsidan”) Biljetto (www.nationalmuseum.biljetto.com) som tillhandahålls av PositionEtt AB och administreras av museimyndigheten Nationalmuseum.  

Genom köpet ingår du som kund och Nationalmuseum ett avtal där du förbinder dig att följa dessa villkor samt de regler och riktlinjer som gäller vid besök. Avtalet anses löpa från att det slutits vid betalningstillfället till dess att produkten har nyttjats det datum den avser. För detta avtal skall svensk lag tillämpas. 

Nationalmuseum behöver viss personlig information från dig för att du skall kunna köpa en elektronisk biljett och tilläggsprodukt/tjänst. Via köp på denna webbsida har du därför medgivit till insamling och lagring av den data som krävs.  

Nationalmuseum reserverar sig rätten att ändra köpvillkoren utan att informera kunder. Vid ändringar av köpvillkoren gäller de villkor som var aktuella vid kundens beställning. Den senaste versionen finns alltid att ta del av på www.nationalmuseum.biljetto.com eller genom att kontakta Nationalmuseum på info@nationalmuseum.se.  

2. Försäljningsansvarig 

Försäljning på denna webbsida bedrivs av Nationalmuseum (organisationsnummer 202100-1108) med kontaktinformation: 

Nationalmuseum, Södra Blasieholmen, 111 48, Stockholm, Sverige 

Telefon (växel): 08-5195 4300 (taxa beroende på kundens telefoniabonnemang) 

Fax: 08-5195 4451 

E-post: bokningen@nationalmuseum.se            

För frågor och assistans rörande exempelvis återköp och problem med bokningssidan vänligen kontakta bokningen@nationalmuseum.se.                                                                                                           

3. Produkter 

Nationalmuseum säljer via denna webbsida elektroniska biljetter som ger tillgång till bl.a. utställningar, visningar, föreläsningar och kurser (härefter kallade ”evenemang”) arrangerade av Nationalmuseum både digitalt och på plats i museibyggnad på Blasieholmen och Gustavsbergs Porslinsmuseum.

Nationalmuseum erbjuder även via webbsidan kunden för vissa evenemang att lägga till fysiska tilläggsprodukter eller övriga tilläggstjänster mot en extra kostnad på sin elektroniska biljett. 

Kunden som bokat biljett anses av Nationalmuseum vara ”kontaktperson” att meddela eventuella ändringar av det bokade evenemanget. Kunden ansvarar för att kontrollera att kontaktinformationen hen uppger vid köptillfället är korrekt då ändringar i efterhand inte är möjliga.  

Elektroniska biljetter gäller för det antal personer, datum och evenemang de är bokade till. Datum kan ombokas men ej evenemangstyp eller antal personer den avser. Kunden ansvarar för att elektroniska biljetterna gäller för det evenemang, datum och antal personer hen avser att boka.        

Den elektroniska biljetten är personlig och kan inte överlåtas, undantaget för digitala föreläsningar och digitala kurser som ges bort som julklapp.

Elektroniska biljetter får ej säljas vidare. Nationalmuseum reserverar sig rätten att neka inträde till de med biljetter köpta av en tredje part.   

Elektroniska biljetter är ej delbara. Elektroniska biljetter som gäller för fler än en person utnyttjas för inträde samtidigt av det antal personer den avser.   

Elektroniska biljetter ska kunna uppvisas för Nationalmuseums personal. Elektroniska biljetter kan uppvisas digitalt eller i utskrivet format. Skadade eller oläsliga utskrivna elektroniska biljetter medges ej.  

Borttappade elektroniska biljetter ersätts ej. Detta gäller även utskrivna elektroniska biljetter.  

Elektroniska biljetter ger ej förut i eventuella köer in i museibyggnaderna eller till tillfälliga utställningar. 

4. Priser 

Biljettpriset varierar beroende på evenemangets art och på vilka eventuella tillägg på den elektroniska biljetten kunden gör. Inga andra fasta kostnader tillkommer på biljettpriset om annat ej anges.  Elektroniska biljetter påverkas ej vid eventuella prisförändringar som gjorts sedan det ursprungliga köptillfället utan då gäller det pris som var aktuellt vid köptillfället.   

Priserna på webbsidan anges i svenska kronor (SEK) och inkluderar moms. 

Kampanjer och erbjudanden på denna webbsidan kan skilja sig från de som erbjuds på plats i Nationalmuseums museibyggnad.   

Observera att kunder som vill delta i kostnadsfria evenemang fortsatt behöver boka en kostnadsfri elektronisk biljett för att kunna deltaga i evenemanget. 

5. Fri entré och reducerade priser till tillfälliga utställningar 

Nationalmuseum erbjuder fri entré till tillfälliga utställningar för följande besökskategorier:  

 • Besökare under 20 år  
 • Nationalmusei Vänner  
 • Anställda vid Centralmuseerna 
 • Press  
 • Auktoriserade Guider  
 • Ledamöter ur Konstakademien  
 • Ledsagarassistenter  
 • Lärare med medföljande klass  
 • Medlemmar i Riksförbundet Sveriges Museer 
 • Medlemmar i Sveriges Museiinformatörer 
 • Innehavare av ICOM/ICOMOS-kortet  
 • Innehavare av Nationalmuseums Honnörskort 
 • Innehavare av Stockholms Stads Key of Honour 
 • Reseledare och/med chaufför 

Även besökare med fri entré behöver biljett in till tillfälliga utställningar som kan bokas kostnadsfritt på denna webbsida. 

Nationalmuseum erbjuder reducerad entré till tillfälliga utställningar till Gustavsbergs Porslinsmuseum för följande besökskategorier:  

 • Studenter från och med 20 år   
 • Pensionärer från och med 65 år, förtidspensionärer  

För elektroniska biljetter för reducerat och fritt inträde krävs uppvisande av berättigandebevis, t ex. medlemskort och studentlegitimation. Kunden ansvarar för att kunna visa upp giltig biljett och berättigandebevis. Nationalmuseum reserverar sig rätten att neka inträde för de som ej kan uppvisa giltig biljett och/eller berättigandebevis.  

6. Elektroniska biljetter för sällskap om mer än en person 

Personen som bokade sällskapets elektroniska biljett anses av Nationalmuseum vara kontaktperson för hela sällskapet.   

Utskrivna kopior av sällskapets gemensamma elektroniska biljett fungerar INTE som individuella biljetter och anses därmed inte giltiga.  

Elektroniska biljetter som gäller för fler än en person utnyttjas för inträde samtidigt för det antal personer den avser, med undantag för om en grupp behöver delas upp av Nationalmuseums personal av trivsel- och säkerhetsskäl.  

För elektroniska biljetter gällande digitala evenemang är det kontaktpersonen som tilldelas eventuell länk och ansvarar för distribuering av denna inom sällskapet samt att informera sällskapet om de tekniska förutsättningarna som krävs för att tillgodogöra sig evenemanget.

7. Betalningssätt 

Nationalmuseum accepterar kortbetalning med Visa eller MasterCard. Betalningstransaktionen sköts helt och hållet av tredje part genom kryptering med SSL (Secure Sockets Layer) mellan kundens privata dator och PayEx betalningsserver. För mer information beträffande transaktionsförfarandet vänligen se www.payex.se

8. Leveranssätt 

Den elektroniska biljetten skickas som en PDF-fil tillsammans med bokningsbekräftelsen till den e-postadress som uppgavs vid köptillfället. Nationalmuseum har erbjuder inga andra leveranssätt. Leverans sker inom 1 timme. Har du inte fått dina biljetter och bekräftelse skickad till dig, kolla i Skräppost-mappen. Inga kostnader tillkommer vid leverans. 

Har pengar dragits från ditt konto men du inte fått dina biljetter e-postade till dig, vänligen kontakta Nationalmuseum på bokningen@nationalmuseum.se och uppge ditt namn, vilken dag, evenemangstyp och antal personer biljetten gällde. 

Tilläggsprodukter hämtas ut i museishopen om inte annat meddelas på biljetten. Inga kostnader tillkommer.  

För digitala evenemang levereras produkten vid ett senare tillfälle som utskickad länk till den e-postadress som uppgavs vid köptillfället.

 

9. Inställda evenemang 

Nationalmuseum reserverar sig rätten att ställa in evenemang och strävar efter att kontakta berörda besökare innan evenemangets starttid. Kunder kontaktas per email eller telefon. Vid inställda evenemang återköps elektroniska biljetter genom bankåterbetalning och sker inom trettio (30) kalenderdagar från dagen då Nationalmuseum meddelat kunden om evenemanget som inställts. Vid återköp tillkommer inga extra kostnader. Notera att Nationalmuseum kan behöva kontakta dig för kompletterande uppgifter för att kunna genomföra ett återköp. 

 

10. Återköp och Ångerrätt för elektroniska biljetter 

Med stöd i Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59, 2:11 tolfte punkten) medges ej återköp eller ångerrätt av fullständiga eller delar av elektroniska biljetter sålda via denna webbsida. 

Återköp medges endast mot uppvisande av sjukintyg eller i fall av att Nationalmuseum ställer in evenemang. Återköp sker på den del av biljetten som berörs av eventuellt inställt evenemang eller sjukdom. Återköp görs till den elektroniska biljettens kontaktperson. Vid återköp tillkommer inga extra kostnader. 

Notera att Nationalmuseum kan behöva kontakta dig för kompletterande uppgifter för att kunna genomföra ett återköp.  

Kund som köpt digitalt evenemang som present till en tredje part frånsäger sig vid överlåtning av den elektroniska biljetten från rätten till återköp som överlåts till den tredje parten.

För Nationalmuseums konstkurser för barn gäller följande: Om du avbryter kursen när den har startat är du skyldig att betala full kursavgift. Om du måste avbryta på grund av hinder du inte kunde förutse vid kursstart, t ex sjukdom (ska styrkas med läkarintyg) återbetalas den del av kursen som återstår.

 

11. Ångerrätt för elektroniska biljetter till kurser 

För elektroniska biljetter för kurser medges ångerrätt. Ångerrätten måste åberopas inom fjorton (14) kalenderdagar från dagen då kunden betalade kursavgiften och fick sitt köp bekräftad.  

Kunden som vill utöva sin ångerrätt behöver kontakta bokningen@nationalmuseum.se inom tidsramen för ångerfristen och meddela att de vill utnyttja sin ångerrätt för en kurs samt bifoga en kopia på sin elektroniska biljett för kursen. Kunden kan även fylla i den standardblankett som Konsumentverket tagit fram och bifoga i sitt mail.   

Kund som betalat för kurs fjorton (14) kalenderdagar innan kursstart godkänner att hen är ålagd att påbörja kursen inom dessa fjorton (14) kalenderdagarna. Vid utnyttjande av ångerrätt på redan startad kurs godkänner denna kund att Nationalmuseum tar ut en proportionerlig kostnad för den del av kursen som utförts.   

Återbetalning sker inom trettio (30) dagar från och med den dag Nationalmuseum mottagit ditt meddelande. För återköp sker dessa genom bankåterbetalning och Nationalmuseum kan även komma att behöva kontakta kund för kompletterande uppgifter för att kunna genomföra ett återköp. 

 

12. Återköp och ångerrätt för tilläggsprodukter 

För tilläggsprodukter erbjuds ångerrätt enligt Lagen om distansköp och avtal utanför affärslokal (2005:59) förutsatt att den totala summan kunden betalat för sådana produkter överstiger 400 SEK (inklusive moms). Ångerrätten måste åberopas inom fjorton (14) kalenderdagar från dagen då kunden lade sin beställning och fick den bekräftad. 

Kunden som vill utöva sin ångerrätt för tilläggsprodukter behöver kontakta bokningen@nationalmuseum.se inom tidsramen för ångerfristen och meddela att de vill utnyttja sin ångerrätt för denna produkt. Kunden behöver även skicka en kopia på sin bokningsbekräftelse där det framgår vad kunden betalat för. Kunden kan även fylla i den standardblankett som Konsumentverket tagit fram och bifoga i sitt mail. 

Återbetalning sker inom trettio (30) dagar från och med den dag Nationalmuseum mottagit ditt meddelande. För återköp sker dessa genom bankåterbetalning och Nationalmuseum kan även komma att behöva kontakta kund för kompletterande uppgifter för att kunna genomföra ett återköp.  

Vid återköp av produkt som hämtats ut står kund för eventuell fraktkostnad för att återbörda produkten till Nationalmuseum. Annars tillkommer inga extra kostnader vid återköp.  

 

13. Ombokning 

Kunden bokar själv om sin elektroniska biljett under fliken “Omboka” på denna webbsida. Inga kostnader tillkommer vid ombokning. 

Elektroniska biljetter kan ombokas EN gång.  

Ombokning medges fram till evenemangets starttid.  

Elektroniska biljetter kan endast ombokas för den evenemangstyp och antal personer den avser. 

Observera att ombokning endast är möjligt i mån av tillgängliga platser och datum. På grund av begränsningar i bokningssystemet och hur datum och biljetter är strukturerade på hemsidan kan det finnas begränsningar i vilka datum biljetter kan ombokas till. Skulle du inte kunna omboka till det datum du önskar, vänligen kontakta bokningen@nationalmuseum.se och fråga om tillgången på biljetter.  

14. Datainsamling 

För insamling och hantering av personligdata gäller Nationalmuseums policy för hantering av personuppgifter

Information om ekonomiska transaktioner sparas i 10 år av Nationalmuseum.  

15. Vidarebefordring av personligdata till tredjepart 

Din personligdata skickas till en tredje part för att genomföra betalningstransaktionen. Detta sker på ett säkert sätt med kryptering via SSL (Secure Sockets Layer) mellan kundens personliga dator och PayEx betalningsserver. 

16. Hantering av cookies 

För insamling och hantering av cookies gäller Nationalmuseums policy för hantering av cookies. 

Du kan i din webbläsares inställningar välja att inte acceptera cookies. Du kan fortfarande besöka denna webbsida men vissa funktioner riskerar inte fungera.  

17. Skydd för spam 

Nationalmuseum använder din e-postadress och ditt mobiltelefonnummer för de syften som statueras i villkoren och sin policy for hantering av personuppgifter.  Nationalmuseum säljer inte vidare dessa uppgifter till en tredje part. Misstänker du att din e-postadress eller mobiltelefonnummer har kommits över av en tredje part efter att ha besökt denna webbsida ber vi dig kontakta bokningen@nationalmuseum.se.   

18. Dataskyddsombud 

Har du frågor om hur Nationalmuseum behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta dataskyddsombud@nationalmuseum.se

19. Reklamation 

Om du upplever att det du köpt av Nationalmuseum inte uppfyller dina förväntningar rekommenderas att du tar kontakt med Nationalmuseum på bokningen@nationalmuseum.se. Reklamationer av tjänster och produkter måste ske inom trettio (30) kalenderdagar från att du upptäckte, eller borde upptäckt, att tjänsten inte motsvarade förväntningarna. 

Upplever du att Nationalmuseum inte tillmötesgår dina eventuella krav på ett tillfredsställande sätt har du rätt att anmäla ärendet till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad. För mer information om hur du går tillväga att göra, detta besök deras hemsida