Entrébiljett Nationalmuseum

Entrébiljett Nationalmuseum

Denna biljett beviljar tillträde till Nationalmuseums samlingspresentation samt tillfälliga utställningar.
Läs mer om våra pågående utställningar i vår hemsida

Entrémärke
Uppvisa din biljett i informationsdisken på entréplan och få ett entrémärke som kvittens. Du får märket när du:

- köper biljett
- visar upp förköpt biljett
- visar ditt årskort eller annat som berättigar dig till fri entré

Biljettpriser
Ordinarie pris: 150 kr
Sista 90 minuterna innan museet stänger: 100 kr

Fribiljett
Fribiljett kan bokas in under önskat klockslag i mån av plats. Handling som berättigar fri entré skall kunna uppvisas i museet. Se lista under köpevillkor Årskortsinnehavare kan förboka sin biljett här nedan och bör visa sitt årskort och legitimation vid varje besökstillfälle.

Du kan även lösa årskort som berättigar till entré till hela museet i ett helt år här

Sommaröppettider gäller från och med den 27 juni till 27 augusti.

Platser finns
Tillfället är fullbokat