Nationalmuseums officiella biljettbokningssida

Aktuell information : Region Stockholm borrar och spränger tunnlar för den nya sträckningen av tunnelbanans blå linje. Då arbetet pågår i närheten av museet kommer du som besöker oss att då och då uppleva vibrationer och buller. Sprängningsarbetet sker under jord, från Kungsträdgården via Blasieholmen och Skeppsholmen till Södermalm och sedan vidare öster- och söderut. Region Stockholm planerar att arbetet kommer att pågå fram till 2024. Nationalmuseum har regelbunden kontakt med projektledning, hyresvärd och externa specialister, samt arbetar löpande med kontroller och förebyggande åtgärder för föremålens säkerhet.

Nationalmuseum - Sveriges konst- och designmuseum