KÖPEVILLKOR

Sidan senast uppdaterad 2024-04-03.

1. Allmänt 
Dessa villkor gäller när du köper elektroniska biljetter och tilläggsprodukter/tjänster via webbplattformen (härefter webbsidan) Biljetto (www.nationalmuseum.biljetto.com) som tillhandahålls av PositionEtt AB och administreras av museimyndigheten Nationalmuseum.  
Genom köpet ingår du som kund och Nationalmuseum ett avtal där du förbinder dig att följa dessa villkor samt de regler och riktlinjer som gäller vid besök. Avtalet anses löpa från att det slutits vid betalningstillfället till dess att produkten har nyttjats det datum den avser. För detta avtal skall svensk lag tillämpas. 
Nationalmuseum behöver viss personlig information från dig för att du skall kunna köpa en elektronisk biljett och tilläggsprodukt/tjänst. Personliga data är information som behövs för att identifiera dig, exempelvis namn, adress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc. Via köp på denna webbsida har du därför medgivit till insamling och lagring av den data som krävs.  

Nationalmuseum reserverar sig rätten att ändra köpevillkoren utan att informera kunder. Vid ändringar av köpevillkoren gäller de villkor som var aktuella vid kundens beställning.

2. Försäljningsansvarig 
Försäljning på denna webbsida bedrivs av Nationalmuseum (organisationsnummer 202100-1108) med kontaktinformation: 
Nationalmuseum, Södra Blasieholmen, 111 48, Stockholm, Sverige 
Telefon Växel: 08-5195 4300 (taxa beroende på kundens telefoni abonnemang) 
E-post: bokningen@nationalmuseum.se            
                                                                                                   
3. Produkter 
Nationalmuseum säljer via denna webbsida elektroniska biljetter som ger tillgång till bland annat utställningar, visningar, föreläsningar och kurser (härefter kallade evenemang) arrangerade av Nationalmuseum både digitalt och i museibyggnaden på Nationalmuseum belägen i Blasieholmen och Gustavsbergs Porslinsmuseum.

Efter bokning erhåller kunden ett digitalt kvitto och i vissa fall biljetter med QR kod genom två separata utskick. Varje biljett har en individuell QR kod med ett eget referensnummer. Biljetterna viseras i museet.

· Kunden ges möjligheten att lägga till fysiska tilläggsprodukter eller övriga tilläggstjänster för vissa evenemang mot en extra kostnad på sin elektroniska biljett. 
· Kunden som bokat biljett anses av Nationalmuseum vara kontaktperson att meddela eventuella ändringar av det bokade evenemanget. Kunden ansvarar för att kontrollera att kontaktinformationen hen uppger vid köptillfället är korrekt då ändringar i efterhand inte är möjliga.  
· Elektroniska biljetter gäller för det antal personer, datum och evenemang de är bokade till. Kunden ansvarar för att elektroniska biljetterna gäller för det evenemang, datum och antal personer hen avser att boka.        
· Den elektroniska biljetten är personlig och kan ej överlåtas eller användas kommersiellt. Biljetter kan överlåtas vid undantagsfall för särskilda digitala föreläsningar, digitala kurser samt årskort som ges bort som gåva.
· Elektroniska biljetter får ej säljas vidare. Nationalmuseum reserverar sig rätten att neka inträde till de med biljetter köpta av en tredje part.   
· Elektroniska biljetter är delbara vid bokning av större grupper. Varje biljett utgörs av en individuell QR kod som viseras av personal utanför utställningen. Efter att biljetten viserats klassas den som förbrukad och går inte att återanvända. Läs mer om elektroniska biljetter för grupper på avsnitt 6.
· Elektroniska biljetter ska kunna uppvisas för Nationalmuseums personal. Elektroniska biljetter kan uppvisas digitalt eller i utskrivet format. Skadade eller oläsliga utskrivna elektroniska biljetter medges ej.  
· Borttappade elektroniska biljetter ersätts ej. Detta gäller även utskrivna elektroniska biljetter.  
· Elektroniska biljetter ger ej förut i eventuella köer in i museibyggnaderna. 
· Vid sen ankomst kan Nationalmuseum neka inträde till evenemang.


4. Priser 
Nationalmuseum arbetar med en dynamisk prissättning av inträdesbiljetter. Detta innebär att biljettpriset varierar beroende på evenemangets tid och art och på vilka eventuella tillägg på den elektroniska biljetten kunden lägger till. Inga rabatter för seniorer eller studenter erhålls utöver det uppsatta priset.
Inga andra fasta kostnader tillkommer på biljettpriset om annat ej anges. Elektroniska biljetter påverkas ej vid eventuella prisförändringar som gjorts sedan det ursprungliga köptillfället utan då gäller det pris som var aktuellt vid köptillfället.   
Priserna på webbsidan anges i svenska kronor (SEK) och inkluderar moms. 
Kampanjer och erbjudanden på denna webbsida kan skilja sig från de som erbjuds på plats i Nationalmuseums museibyggnad.   
Observera att kunder som vill delta i kostnadsfria evenemang fortsatt behöver boka en kostnadsfri elektronisk biljett för att kunna deltaga i evenemanget. Platsbokning i kassan krävs även för vår avgiftsfria barnutställning Villa Curiosa.

5. Fri entré och reducerade priser till Nationalmuseum:
  
· Besökare under 20 år  
· Nationalmusei Vänner  
. Innehavare av Nationalmuseums årskort
· Gustavsbergs porslinsmuseum vänner (gäller endast för Gustavsbergs porslinsmuseum)
· Anställda vid Centralmuseerna 
· Press med presskort eller AICA-kort
· Auktoriserade Guider  
· Ledamöter ur Konstakademien  
· Ledsagarassistenter  
· Lärare/pedagog i för-, grund- och gymnasieskolan tillsammans med klass 
· Medlemmar i Riksförbundet Sveriges Museer 
· Medlemmar i Sveriges Museiinformatörer 
· Innehavare av ICOM/ICOMOS-kortet  
· Innehavare av Nationalmuseums Honnörskort 
· Innehavare av Stockholms Stads Key of Honour 
· Reseledare och/med chaufför 
. Asylsökande med Migrationsverkets LMA-kort
. Innehavare av GoCity All Inclusive-Pass

Fribiljetter
Vid utvalda evenemang med begränsat antal platser erbjuder Nationalmuseum möjlighet till förbokning för de som är berättigade till fri entré, med undantag för inträdet till museet.

Besökare berättigade till fri entré behöver hämta ut ett entrémärke i museets informationsdisk för att besöka de avgiftsbelagda delarna av museet. Kunden är skyldig att uppvisa berättigandebevis, till exempel medlemskort för att kunna erhålla sitt entrémärke. Nationalmuseum reserverar sig rätten att neka inträde för de som ej kan uppvisa giltig biljett och/eller berättigandebevis.  

6. Elektroniska biljetter för grupper 
Personen som bokade sällskapets elektroniska biljett anses av Nationalmuseum vara kontaktperson för hela sällskapet.
Kontaktpersonen kommer efter slutförd bokning att få först ett kvitto och sedan biljetter i en PDF fil via e-post. Vid bokning av större grupper är det tillåtet för kontaktpersonen att distribuera vidare individuella biljetter med QR koder till övriga i sällskapet. 
Observera att varje sida i biljettdokumentet innehåller en individuell QR kod med eget referensnummer. Biljetterna medger endast ett tillträde vid inpassering och viseras med handscanners eller iOS-enheter i museet.
En grupp kan behöva delas upp av Nationalmuseums personal av trivsel- och säkerhetsskäl.
För elektroniska biljetter gällande digitala evenemang är det kontaktpersonen som tilldelas eventuell länk och ansvarar för distribuering av denna inom sällskapet samt att informera sällskapet om de tekniska förutsättningarna som krävs för att tillgodogöra sig evenemanget.
Läs mer om fakturor för företag och grupper på avsnitt 7.1

7. Betalningssätt 
Nationalmuseum accepterar kortbetalning med Visa eller MasterCard. Betalningstransaktionen sköts helt och hållet av tredje part genom kryptering med SSL (Secure Sockets Layer) mellan kundens privata dator och Swedbank Pay betalningsserver. För mer information beträffande transaktionsförfarandet vänligen se https://www.swedbankpay.se/dataskydd. 
7.1 Nationalmuseum godkänner faktura som betalningsmetod för grupper under förutsättning att priset överstiger 500 SEK. Kunden har skyldighet att informera om valt betalningsmetod och biljettantal i förväg till bokningen@nationalmuseum.se. För fakturering krävs en fakturaadress och ett organisationsnummer/personnummer.
Avbokning och kreditering av fakturor skall ske senast 1 vecka innan bokad tid till bokningen@nationalmuseum.se. Faller avbeställningen utanför denna tidsram debiteras fullt belopp. Observera att vi har begränsade möjligheter till partiella avbokningar.

8. Leveranssätt 
Orderkvitto skickas ut i en separat epost till kund. Den elektroniska biljetten skickas som en PDF-fil till den e-postadress som uppgavs vid köptillfället. Nationalmuseum erbjuder inga andra leveranssätt. Ingen serviceavgift tillkommer vid biljettköp. Har du inte fått dina biljetter och bekräftelse skickad till dig vänligen kolla i Skräppost-mappen.
Har pengar dragits från ditt konto men du inte fått dina biljetter e-postade till dig, vänligen kontakta Nationalmuseum på bokningen@nationalmuseum.se och uppge ditt namn, vilken dag, evenemangstyp och antal personer biljetten gällde. 
Tilläggsprodukter hämtas ut i museishopen om inte annat anges på biljetten. Inga kostnader tillkommer vid uthämtning av tilläggsprodukter.  
Vid digitala evenemang levereras en Microsoft teams länk till den e-postadress som uppgavs vid köptillfället. Länken finns inlagd i bokningsbekräftelsen som skickas ut automatiskt efter köp.

9. Inställda evenemang 
Nationalmuseum reserverar sig rätten att ställa in evenemang och strävar efter att kontakta berörda besökare innan evenemangets starttid. Kunder kontaktas per email. Om det uppstår undantagsfall där kontakt uteblir, kompenserar Nationalmuseum för detta. Vid inställda evenemang erbjuder Nationalmuseum återköp. Processen för återköp påbörjas vanligtvis inom en vecka efter det inställda evenemanget. Återbetalningen tar ungefär 5 arbetsdagar och sker till det konto som användes vid köpet.

 
10. Avbokning och återköp för elektroniska biljetter 
Med stöd från Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59, 2:11 tolfte punkten) medges ej återköp eller ångerrätt av fullständiga eller delar av elektroniska biljetter sålda via denna webbsida. Nationalmuseum utför inga återköp av biljetter utan kunden erhåller en tillgodokod som skickas ut via epost och ges därmed möjligheten att kunna boka en ny biljett. Observera att kodens giltighetstid är 3 månader. Tillgodokoden kan endast nyttjas online via denna sida och gäller inte i kassan på museet, restaurangen, butiken eller museets webbshop.

Kunden ansvarar för och avbokar på egen hand sin elektroniska biljett under Mina biljetter https://nationalmuseum.biljetto.com/sokbiljett. Observera att vi inte hanterar avbokningar via epost med undantag för konstkurser för barn (avsnitt 11).

Elektroniska biljetter till allmänna visningar och entrébiljetter till Nationalmuseum går att avboka senast 60 minuter innan starttid i utbyte mot en digital tillgodokod.
Olika villkor gäller för olika evenemang. Nationalmuseum är skyldig gentemot kund att meddela avvikande avbokningsmöjligheter i evenemangsinformationen samt i kundens bokningsbekräftelse som skickas ut via epost vid köptillfället.

Inga extra kostnader tillkommer vid avbokning.

Nationalmuseum ersätter varken via återköp eller tillgodokod för redan påbörjade eller passerade biljetter samt avbokningar som infallit utanför uppsatt tidsram.

Elektroniska biljetter kan avbokas 1 gång. 

Vänligen notera att museet har begränsade möjligheter att avboka eller omboka partiella bokningar. Hela bokningen omfattas vid en ombokning eller avbokning.
  
Kund som köpt biljett till ett digitalt evenemang och överlåter den till en tredje part, frånsäger sig rätten till återköp. Återköpet överlåts till den tredje parten.

11. Ångerrätt för elektroniska biljetter till kurser 
Nationalmuseums konstkurser för barn: Om du avbryter kursen när den har startat är du skyldig att betala full kursavgift. Om du måste avbryta på grund av hinder du inte kunde förutse vid kursstart, till exempel sjukdom (ska styrkas med läkarintyg) återbetalas den del av kursen som återstår.
Ångerrätt på 14 kalenderdagar tillämpas vid köp av Nationalmuseums kurser.
För elektroniska biljetter för kurser medges ångerrätt. Ångerrätten måste åberopas inom fjorton (14) kalenderdagar från dagen då kunden betalade kursavgiften och fick sitt köp bekräftad.  

Kunden som vill utöva sin ångerrätt behöver kontakta bokningen@nationalmuseum.se inom tidsramen för ångerfristen och meddela att de vill utnyttja sin ångerrätt för en kurs samt bifoga en kopia på sin elektroniska biljett för kursen. Kunden kan även fylla i den standardblankett som Konsumentverket tagit fram och bifoga i sin epost.   

Kund som betalat för kurs fjorton (14) kalenderdagar innan kursstart godkänner att hen är ålagd att påbörja kursen inom dessa fjorton (14) kalenderdagarna. Vid utnyttjande av ångerrätt på redan startad kurs godkänner denna kund att Nationalmuseum tar ut en proportionerlig kostnad för den del av kursen som utförts.   
Återbetalning sker inom trettio (30) dagar från och med den dag Nationalmuseum mottagit ditt meddelande. För återköp sker dessa genom bankåterbetalning och Nationalmuseum kan även komma att behöva kontakta kund för kompletterande uppgifter för att kunna genomföra ett återköp.  

12. Återköp och ångerrätt för tilläggsprodukter 
För tilläggsprodukter erbjuds ångerrätt enligt Lagen om distansköp och avtal utanför affärslokal (2005:59) förutsatt att den totala summan kunden betalat för sådana produkter överstiger 400 SEK (inklusive moms). Ångerrätten måste åberopas inom fjorton (14) kalenderdagar från dagen då kunden lade sin beställning och fick den bekräftad. 
Kunden som vill utöva sin ångerrätt för tilläggsprodukter behöver kontakta bokningen@nationalmuseum.se inom tidsramen för ångerfristen och meddela att de vill utnyttja sin ångerrätt för denna produkt. Kunden behöver även skicka en kopia på sin bokningsbekräftelse där det framgår vad kunden betalat för. Kunden kan även fylla i den standardblankett som Konsumentverket tagit fram och bifoga i sitt mail. 
Återbetalning sker inom trettio (30) dagar från och med den dag Nationalmuseum mottagit ditt meddelande. För återköp sker dessa genom bankåterbetalning och Nationalmuseum kan även komma att behöva kontakta kund för kompletterande uppgifter för att kunna genomföra ett återköp.  
Vid återköp av produkt som hämtats ut står kund för eventuell fraktkostnad för att återbörda produkten till Nationalmuseum. Annars tillkommer inga extra kostnader vid återköp.  

13. Årskort
Nationalmuseums årskort berättigar till fri entré och obegränsat antal besök till alla utställningar i Nationalmuseum och Gustavsbergs Porslinsmuseum.
Årskortet gäller i ett år från och med uthämtningsdatum. Vid ändring av starttid på årskortet hänvisar vi till museibutiken i Nationalmuseum.

Nationalmuseum erbjuder ej digitala årskort utan enbart i fysisk format. Kunden erhåller sitt kort med tillhörande informationsbroschyr efter att ha uppvisat köpebevis i museibutiken.
Köper du årskortet via vår biljettsida skickas köpebeviset ut via e-post kort efter köptillfället. Vänligen uppmärksamma att registrering av kunduppgifter krävs vid uthämtning av årskort.
Läs mer Nationalmuseums hantering av datainsamling under avsnitt 14.

Årskortet är personligt och giltig legitimation krävs vid varje besökstillfälle. Utlåning av kort, varken för inpassering eller för att ta del av rabatter i museet, är ej tillåtet och stickprovstester kan eventuellt förekomma.
Kunden ska vid varje besökstillfälle uppvisa sitt årskort samt legitimation i informationsdisken och få i utbyte ett klistermärke för inpassering.
Kunden bokar sin biljett under biljettkategorin "Entrébiljett Årskort" eller "Entrébiljett årskort studerande och under 26 år" . Vid förhinder avbokar kunden sin biljett på egen hand via 
https://nationalmuseum.biljetto.com/sokbiljett/ .

Årskortet ger rabatterade priser i museets fysiska butiker i Blasieholmen samt Gustavsbergs porslinsmuseum samt i restaurang Nationalmuseum. Rabatten gäller ej för webbshopens sortiment, Torun smycken eller redan rabatterade varor i butiken. Fullständig information om rabatter och/eller erbjudanden hittar du på
www.nationalmuseum.se . Årskortet berättigar inte heller till rabatter eller erbjudanden av andra evenemang publicerade under denna sida https://nationalmuseum.biljetto.com/ om inte detta anges i www.nationalmuseum.se .

Med stöd i Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59, 2:11 tolfte punkten) medges ej återköp eller ångerrätt av fullständiga eller delar av årskort sålda via denna webbsida. Vid förlust av ditt årskort ber vi dig vända dig till museets informationsdisk. En administrativ avgift på 20 kronor tillkommer för ersättning av kort. 

Vid missbruk av Nationalmuseums årskort, brott mot dessa villkor, förbehåller sig Nationalmuseum rätten att återkalla årskortet och återbetala hela eller delar av årskortet.


 
14. Datainsamling 
För insamling och hantering av personligdata gäller Nationalmuseums policy för hantering av personuppgifter. Ekonomiska transaktioner lagras i 10 år av Nationalmuseum.  

15. Vidarebefordring av personligdata till tredjepart 
Din personligdata skickas till en tredje part för att genomföra betalningstransaktionen. Detta sker på ett säkert sätt med kryptering via SSL (Secure Sockets Layer) mellan kundens personliga dator och Swedbank Pay betalningsserver. 

16. Hantering av cookies 
För insamling och hantering av cookies gäller Nationalmuseums policy för hantering av cookies. 
Du kan i din webbläsares inställningar välja att inte acceptera cookies. Du kan fortfarande besöka denna webbsida men vissa funktioner riskerar inte fungera.  

17. Skydd för spam 
Nationalmuseum använder din e-postadress och ditt mobiltelefonnummer för de syften som statueras i villkoren och sin policy for hantering av personuppgifter.  Nationalmuseum säljer inte vidare dessa uppgifter till en tredje part. Misstänker du att din e-postadress eller mobiltelefonnummer har kommits över av en tredje part efter att ha besökt denna webbsida ber vi dig kontakta bokningen@nationalmuseum.se.
   
18. Dataskyddsombud 
Har du frågor om hur Nationalmuseum behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta dataskyddsombud@nationalmuseum.se. 

19. Reklamation 
Om du upplever att det du köpt av Nationalmuseum inte uppfyller dina förväntningar rekommenderas att du tar kontakt med Nationalmuseum på info@nationalmuseum.se. Reklamationer av tjänster och produkter måste ske inom trettio (30) kalenderdagar från att du upptäckte, eller borde upptäckt, att tjänsten inte motsvarade förväntningarna. 
Upplever du att Nationalmuseum inte tillmötesgår dina eventuella krav på ett tillfredsställande sätt har du rätt att anmäla ärendet till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad. För mer information om hur du går tillväga att göra, detta besök deras hemsida. 

 
20. Nyhetsbrev
Kunder som gett sitt medgivande till nyhetsbrev i samband med köp kan komma att kontaktas via e-post eller sms för nyhetsbrev, erbjudanden eller kundundersökningar.